Recent Posts by admin

Voorjaar in Spanje 2018

Veld met klaprozen bij Montgai

Ook in 2018 ging onze voorjaarsreis weer naar Spanje. We hebben ons beperkt tot Catalonië en verbleven in het gebied tussen Balaguer, Cubells, Montsonis, Montgai en Bellcaire d'Urgell.

Omgeving van Cubells

Voor de verandering dit keer geen truien of regenjas meegenomen omdat we die toch nog nooit nodig hebben gehad. Echter, het was de eerste keer dat we te maken hadden met bijzonder lage temperaturen en aardig wat regen. Dit had uiteraard zijn weerslag op de vogels, Bijeneters bijvoorbeeld waren minder actief bij een temperatuur onder de 12 graden.  En zeer regelmatig hadden we deze temperatuur niet !
Ook de Spanjaarden hadden dit nog niet eerder meegemaakt, ze zaten al maanden in de regen en harde wind. 
Maar behalve wat verregende dagen en dagen met behoorlijke bewolking was het weer heerlijk om in Spanje te zijn met die schitterende natuur en prachtige vogelsoorten.

Weg van Balaguer naar Cubells


Het gebied is bekend om de vele Bijeneters (meestal in hele kleine kolonies of 2-3 paartjes), Kleine trap, Steenuil, Scharrelaar, Griel en Kleine torenvalken. En bijzonder veel Kuifleeuweriken, Grauwe gorzen, Roodkopklauwieren en Hop.

Weg van Cubells naar Camarassa


En eindelijk is het ons dan gelukt om een Kleine trap springend te fotograferen. De droom van iedere vogelfotograaf die hier komt. Door de jaren heen al aardig wat pogingen ondernomen maar dit keer was het na een vijftal sessies raak in de buurt van Montgai. We hebben genoten van zijn gedrag, geluid en balts. Pracht vogel !

Als 'bijvangst' nog de bijzondere Griel gezien. En vaak kwam de Kuifleeuwerik en Grauwe gors ook langs.

De Bijeneters hebben we op verschillende plaatsen goed kunnen fotograferen. Met diverse achtergronden: een zandgroeve, een veld met klaprozen, een weelderige bloemenweide en bomen langs een rivier. Het zijn zulke fantastische vogels, daar kun je nooit genoeg van krijgen.

Bijeneters in een veld met klaprozen

 

Bijeneters in een bloemenveld

 

Bijeneters bij een zandgroeve

Bijeneters bij een rivier

In de buurt van Montsonis broedde een paartje Blauwe rotslijster in een ruine. Nog nooit deze
mooie vogels zo dichtbij gezien.   

In de buurt van Balaguer staat een toren, gebouwd om Kleine torenvalken een goede plek te
geven om te broeden. Drie paartjes hielden zich hier op, mooi om ze zo te kunnen zien.
 
  

De laatste jaren doen de Scharrelaars het erg goed. Dit werd de afgelopen jaren  gestimuleerd door broedkasten op te hangen. Maar nu de aantallen toenemen zie je ze ook in oude boomholtes waar oude spechtennesten zitten.

Uiteraard zie je onderweg vaak een Roodkopklauwier. Deze zat in een fijne groene omgeving.

In het hele gebied komt de Steenuil veel voor. We hebben ze kunnen fotograferen in een boom, op een grote kei en op een boomstronk.


 

We hebben het weer enorm naar onze zin gehad en we prachtige foto's mee terug genomen. Spanje blijft ons favoriete vogelland. Zo veelzijdig, zo'n prachtige natuur, veel mooie vogelsoorten en overal zulke vriendelijke mensen. We hopen er nog vaak te komen.

Op zoek naar Bijeneters in Spanje

De voorjaarsreis naar Spanje stond dit keer geheel in het teken van één van onze favoriete vogels, de Bijeneter. Door de jaren heen zijn we op vele plekken geweest waar we Bijeneters hebben gezien. Meestal werd er daar ook gebroed dus een goede kans om ze daar weer tegen te komen. Aangezien Bijeneters om de zoveel jaar nog wel eens van broedplaats veranderen, hebben we ruim de tijd genomen om ze (opnieuw) te vinden. 

Het eerste gebied dat we aangedaan was de streek rond Balaguer, Montgai en Cubells in Catalonië. Op de plekken waar we ze eerder gezien hebben zaten ze niet maar in de directe omgeving gelukkig wel. We hebben diverse plaatsen gevonden waar zich zowel grote als kleine kolonies bevonden.

De volgende stop was het gebied tussen Lleida, Aspa en Artesa de Lleida. Vorig jaar waren we hier al een keer geweest en zagen dat er diverse mooie plekjes waren waar je Bijeneters kon verwachten. Na enig rondrijden vonden we een mooie rivierbedding waar een redelijk grote kolonie zat. We zijn een aantal dagen in deze streek gebleven omdat dit de eerste keer was dat we ze in een ‘groene’ omgeving konden zien. Daarnaast was het een hele goed plek voor soorten als Kuifkoekoek, Steenuil, IJsvogel en Hop en zangvogels als Nachtegaal, Kleine zwartkop, Grasmus en Cirlgors.

Hierna zijn we via Los Monegros naar de provincie Toledo gereden waar we bijna een week in het gebied rond Calera y Chozas en Belvís de la Jara zijn gebleven. Ook hier hebben we diverse kolonies gevonden en hele fraaie foto’s 's ochtends vroeg en aan het begin van de avond kunnen maken. Voor de eerste keer uitgebreide voedseloverdrachten en paringen kunnen fotograferen. In deze streek kun je ook al de Blauwe ekster aantreffen, ligt zo'n beetje op de grens van hun verspreidingsgebied. 

         

Tenslotte via Sierra de Gredos naar Extremadura gereden. Hier hebben we de omgevingen rond Saucedilla, Arrocamp, Serrejón, Belén, Madroñera en Zorita bezocht. Ook rond deze plaatsen zijn we veel Bijeneters tegengekomen. In de buurt van Zorita vonden we zelfs de grootste kolonie die we ooit gezien hadden, zo’n 80 paartjes.

We hebben genoten van de schitterende natuur en de prachtige vogels. Ze zijn zo mooi om te zien en hun vlieg- en jachttechniek is ongelofelijk. De pas gevormde koppeltjes zoeken elkaar steeds op en zitten dan al kwebbelend tegen elkaar op. Daarnaast maken ze een geluid waar je heel blij van wordt. Kortom super vogeltjes !

Spanje voorjaar 2017

De voorjaarsreis naar ons geliefde (vogelland) Spanje stond dit keer geheel in het teken van één van onze favoriete vogels, de Bijeneter. Naast de Bijeneters zijn we gelukkig ook heel wat andere mooie soorten tegengekomen die we ook hebben kunnen fotograferen.

Cubells

We zijn gestart in Catalonië. We verbleven in de streek tussen Balaguer, Cubells en Artesa de Lleida. Een mooie streek met veel afwisseling in landschappen.

 

Steenuil

Artesa de Lleida

IJsvogel

Hop

Rode patrijs

Vervolgens via de indrukwekkende streek Los Monegros (Ballobar-Candasnos-Sastago-Bujaraloz en Monegrillo) naar de provincie Toledo. Hier zijn we een week in het gebied rond Calera y Chozas, Parillas en Belvís de la Jara gebleven.

Los Monegros

Toledo

Blauwe ekster

Zwarte spreeuw

Hierna via de Sierra de Gredos (Hoyos del Espino en la Plataforma) naar Extremadura gereden. Hier hebben we eerst de omgeving rond Saucedilla en Monfragüe bezocht om vervolgens het gebied rond Trujillo, Madroñera en Zorita te verkennen.

Sierra de Gredos

Rode rotslijster

Kuifkoekoek

Grote trap

Extremadura

Grijze gors

Via La Serena (Campanario, Castuera en Cabeza del Buey) en de meertjes van Daimiel zijn we tenslotte naar L' Ampolla en de Ebro delta gereden. Het riet rond de plassen en meren stond erg hoog en veel water was al verdampt door de aanhoudende warmte. Eerder dit jaar waren we hier ook al geweest en wij vinden het vroege voorjaar hier de beste periode. Toch mooie soorten gezien zoals de Vorkstaartplevier en Witwangstern.

Daimiel

Steenuil

Dodaars

Geoorde fuut

Krooneend

Witkopeend

Tafeleend

Ebro delta

Grote karekiet

Strandplevier

Vorkstaartplevier

Witwangstern

   
We hebben prachtige weken gehad in het mooie Spanje. Veel mooie soorten gezien en foto's gemaakt, het was weer een geweldig mooie reis.

We hebben de volgende soorten gezien:
Roodkopklauwier, klapekster, hop, bruine kiekendief, zwarte en rode wouw, steenuil, slangenarend, dwergarend, vale gier, aasgier, monniksgier, kleine torenvalk, grijze wouw, ooievaar, kwak, ralreiger, koereiger, purperreiger, purperkoet, klein waterhoen, kuifleeuwerik, kortteenleeuwerik, kalander leeuwerik, groene specht, grote bonte specht, grauwe gors, cirlgors, grijze gors, europese kanarie, kuifmees, kruisbek, ijsvogel, boomklever, ortolaan, tapuit, bonte tapuit, zwarte en gekraagde roodstaart, boeren-, huis-, gier-, roodstuit- en rotszwaluw, krooneend, rode patrijs, putter, steltkluut, kuifkoekoek, scharrelaar, witte kwikstaart, gele kwikstaart, grote gele kwikstaart, duinpieper, waterspreeuw, paapje, kleine plevier, bontbekplevier, strandplevier, vorkstaartplevier, fitis, tjiftjaf, ringmus, grauwe vliegenvanger, nachtegaal, roodborsttapuit, kneu, zwarte spreeuw, dodaars, geoorde fuut, witkopeend, tafeleend, wielewaal, griel, grote en kleine trap, blauwe ekster, nachtzwaluw, rotsmus, spaanse mus, oeverloper, heggemus, zwarte mees, gaai, vink, raaf, alpenkraai, ooievaar, zwarte ooievaar, blauwe rotslijster, rode rotslijster, kleine en grote zilverreiger, grote karekiet, graszanger, rietzanger, woudaap, witwangstern, audouins meeuw, zwartkopmeeuw, zwarte stern, flamingo, dwergstern, ralreiger, tureluur, bosruiter, zwarte ibis, kwak

Vroege voorjaarsreis naar de Ebro delta in Spanje

Aan einde van de winter en het vroege voorjaar van 2017 zijn we een paar weken naar de Ebro delta in Spanje geweest. Dit gebied wordt in deze tijd van het jaar bezocht door veel trekvogels, voornamelijk watervogels en steltlopers.

De delta kent een noordkant (van de rivier de Ebro) en een zuidkant

Bezochte gebieden aan de noordkant:
- Bassa Les Olles: Een kleine lagune met een mooie vogelhut. 
- Bassa de l'Alfacada: Een gebied in ontwikkeling, kanalen, meertjes en rietvelden.
- Port Illa de Mar: Een baai met een klein haventje, meertjes, kanalen en rietvelden.
- Punta del Fangar en Gola del Pal: Duingebied en ondergelopen velden en rietkragen.

Bezochte gebieden aan de zuidkant:
- Laguna l'Encanyissada: Groot meer met uitgestrekte rietkragen. Diverse uitkijkposten.
- Laguna la Tancada: Mooi meer met rietkragen en in de buurt uitgestrekte marismas.
- Platja del Trabucador: Lange smalle landtong met duinen en stranden.  

Belangrijkste soorten die we gezien hebben zijn: Fuut, dodaars, geoorde fuut, krooneend, zwartkopmeeuw, geelpootmeeuw, audouins meeuw, dunbekmeeuw, reuzenstern, grote stern, lachstern, witwangstern, waterral, porseleinhoen, kleine waterhoen, koereiger, purperreiger, purperkoet, zwarte ibis, kwak, flamingo, kleine en grote zilverreiger, lepelaar, bruine kiekendief, sperwer, visarend, slangenarend, dwergarend, blauwborst, grote gele kwikstaart, witte kwikstaart, gele kwikstaart, kleine zwartkop, zwarte roodstaart, putter, zwarte spreeuw, ijsvogel, watersnip, groenpootruiter, kleine strandloper, zilverplevier, strandplevier, bosruiter, witgat, tureluur, bontbekplevier, kuifleeuwerik, grasmus, hop, graszanger, rietgors, boerenzwaluw, huiszwaluw, rotszwaluw, buidelmees en groenling.

Porseleinhoen

Groenpootruiter 

Audouins meeuw

Watersnip

Witgat

Blauwe reiger

Dodaars

Graszanger

Klein waterhoen

Klein waterhoen

Zwartkopmeeuw

Reuzenstern

Lepelaar

Aalscholver

Purperkoet

Kwak

Wulp

Oeverloper

Bosruiter

Steltkluut

Zwarte ibis

We hebben prachtige weken gehad met heel lekker weer, veel vogels en mooie foto's kunnen maken. Ook van soorten waar we nog geen of minder goede foto's van hadden. Wenssoorten waren de Zwartkopmeeuw en Reuzenstern en bijzondere soorten als Porseleinhoen en Klein waterhoen hebben onze reis meer dan geslaagd gemaakt.

De Paarse zijn er weer !

De paarse strandloper komt hier alleen in het najaar en de winter voor. Ze arriveren in oktober en trekken vanaf april weer terug naar het noorden. De grootste aantallen tref je in oktober tot en met maart. 

De vogels die in Nederland overwinteren komen voornamelijk uit Canada, Scandinavië en Noord-Rusland. De Canadese vogels trekken via Groenland en IJsland naar West-Europa.
De aantallen hier overwinterende vogels nemen helaas gestaag af. De oorzaak hiervan is onduidelijk maar heeft wellicht met de klimaatverandering te maken. De vogels overwinteren noordelijker dan voorheen.

Verspreidingskaart

Het is een vogel die sterk aan de stenige oppervlakten van de kust is gebonden. Ze zitten graag op basaltblokken, dijken, pieren en strekdammen. In het binnenland of op het strand zal je ze niet snel zien.
  

De Paarse strandloper is gemakkelijk te herkennen. Ze hebben een uniek, donker paarsbruin verenkleed met een lichte buik en bruine vlekken op de flanken. En ook nog mooie gele poten en een gele snavelbasis. In vlucht komen ze ook donker over, opvallend zijn de witte vleugelstrepen en witte staartzijden.
 

Paarse strandlopers zijn niet schuw en daarom prachtig te zien als ze aan het foerageren zijn. Daar waar het zeewater over de basaltblokken spat en de vogels af en toe even moeten opvliegen om niet drijfnat te worden, daar zoeken vaak in gezelschap van steenlopers en kanoeten naar hun voedsel.

Steenloper

Kanoet

Ze kiepen zeewier om, om te zien of er daaronder iets eetbaars is te vinden. Het voedsel bestaat voornamelijk uit mollusken (slakjes, mossels), insecten (kevers, vliegen), kleine kreeftachtigen (vooral vlokreeftjes), ringwormen en  kleine visjes en algen.

Bekende plekken om ze te vinden zijn de zeedijk tussen Den Helder en Huisduinen, de Hondsbossche Zeewering en de pieren van IJmuiden, Scheveningen en Hoek van Holland.
In Zeeland vind je ze op de Brouwersdam, de Westkapelse Zeedijk en bij Breskens en Cadzand. Op de Waddeneilanden vind je ze vooral op strekdammen, zoals op Vlieland en op de Eierlandse Dam op Texel

      

Hongarije – zomer 2016

In juni 2016 zijn we weer naar dit mooie vogelland geweest. Dit keer naar het zuiden, het Kiskunság National Park.

Hongarije-2

Het dorpje Tiszaalpár diende als uitvalsbasis. We hebben het hele gebied rondgetrokken en ook een aantal hutten bezocht. Het is een mooi gebied met veel afwisseling. Poesta, heuvels, bos, meren, moerassen en visvijvers.

Hongarije-1

Door deze grote afwisseling is het een vogelrijk gebied en we hebben dan ook aardig wat soorten gezien en gehoord.
Dit jaar veel Scharrelaars gezien, Bijeneters helaas beduidend minder. Volgens lokale vogelaars loopt het aantal Bijeneters al jaren terug. Grote aantallen overleven de tocht vanuit
Afrika niet omdat er in een aantal landen rond de Middellandse Zee intensief op ze gejaagd wordt.

Gelukkig zijn we er toch nog aardig wat tegen gekomen, opmerkelijk vaak werd er direct op de grond gebroed. Kregen daardoor wel de mogelijkheid om andere foto's te maken dan bij broedwanden.

Andere soorten die we gezien hebben zijn: Zeearend, Bruine kiekendief, Sperwer, Buizerd, Roodpootvalk , Torenvalk, Dwergooruil, Ooievaar, Kwak, Kleine zilverreiger, Grauwe klauwier, Klapekster, Wielewaal, Grote bonte specht, Middelste bonte specht, Zwarte specht, Hop, Geelgors, IJsvogel, Zwarte roodstaart, Roodborsttapuit, Appelvink, Zwartkop, Zanglijster, Ringmus, Groenling, Putter. Nachtegaal, Koolmees, Pimpelmees, Roodborst, Boomklever, Vink, Merel, Boompieper, Tjiftjaf, Witte kwikstaart, Gele kwikstaart, Grote gele kwikstaart, Zomertortel en Grauwe vliegenvanger.

 

Bijeneter-66

Bijeneter

Bijeneter-67 Bijeneter-68 Bijeneter-69 Bijeneter-70 Bijeneter-71 Bijeneter-72

Scharrelaar-2

Scharrelaar

Scharrelaar-10 Scharrelaar-11 Scharrelaar-12 Scharrelaar-14 Scharrelaar-15

Roodpootvalk-6

Roodpootvalk

Roodpootvalk-7 Roodpootvalk-8

Roodpootvalk-9

Appelvink-17

Appelvink

Appelvink-1
Appelvink-7 Appelvink-8 Appelvink-12 Appelvink-16

Boompieper-1

Boompieper

Grauwe-klauwier-10

Grauwe klauwier

Boomklever-3

Boomklever

Geelgors-10

Geelgors

Grauwe-vliegenvanger-1

Grauwe vliegenvanger

Grote-bonte-specht-3

Grote bonte specht

Hop-14

Hop

Hop-15

Hop-16

Nachtegaal-3

Nachtegaal

Ringmus-2

Ringmus

Zanglijster-2

Zanglijster

Zomertortel-2

Zomertortel

Koolmees-4

Koolmees

Tjiftjaf-2

Tjiftjaf

Zwartkop-2

Zwartkop

Appelvink-9

Appelvink

Appelvink-10 Appelvink-14 Appelvink-15 Appelvink-18

We hebben weer een fijne tijd gehad in dit mooie land met heel veel vriendelijke mensen en een zeer gemoedelijke sfeer. De volgende keer maar eens naar het noorden gaan !

 

Voorjaar 2016 – Noord-oost Spanje en Camargue

In mei hebben we onze 'traditionele' voorjaarstrip gemaakt naar Zuid Frankrijk en Spanje. We bezochten de Camargue, Aiguamolls en de Ebro delta. We zijn ook naar Los Monegros en noord-oost Catalonië (omgeving Balaguer) geweest waar we dit jaar langer zijn gebleven dan voorgaande jaren. 

Camargue-1

Camargue

Camargue
We zijn we eerst naar de grote Camargue geweest en een uitstapje naar La Crau gemaakt.

LaCrau-1

La Crau

We hebben we de volgende gebieden bezocht: Cacharel, de moerasjes van Mas d'Agon en La Capelière, Fangassier en de zoutpannen van Plage de Piemanson en Salin de Giraud.

Capelliere-1

La Capelière

Ook hebben we de kleine Camargue bezocht. Het meer en de uitgestrekte rietvelden van Scamandre waren nieuw voor ons. Een erg vogelrijk en rustig gebied.

KleinCamargue

L'étang de Scamandre

We hebben hier de volgende soorten gezien:
fuut, dodaars, geoorde fuut, krooneend, ooievaar, grote en kleine zilverreiger, kwak, koereiger, ralreiger, purperreiger, boomvalk, torenvalk, bruine kiekendief, slangenarend, dunbekmeeeuw, zwartkopmeeuw, kleine strandloper, krombekstrandloper, kemphaan, groenpootruiter, bosruiter, tureluur, kluut, steltkluut, flamingo, bijeneter, hop, kuifkoekoek, gele kwikstaart,witte kwikstaart, paapje, grauwe vliegenvanger, grote karkiet, rietzanger, kleine zwartkop, putter, grauwe gors, boompieper, duinpieper, veldleeuwerik, kuifleeuwerik, oeverzwaluw, boerenzwaluw, gierzwaluw, huiszwaluw,

Bijeneter-36

Bijeneter

Dunbekmeeuw-2

Dunbekmeeuw

Bosruiter

Koereiger-2

Koereiger

Steltkluut-5

Steltkluut

Flamingo-4

Flamingo

Kleine-zilverreiger-3

Kleine zilverreiger

Kluut-2

Kluut

Krombek-2

Krombekstrandloper

Paapje-1

Paapje

Duinpieper-2

Duinpieper


Aiguamolls

We vinden dit altijd een fijn gebied om een paar dagen rond te lopen. Dit keer veel geluk met steltlopers, veel plasjes op de velden en voor ons een nieuwe soort: de Reuzenstern ! Verder bijeneters, scharrelaars, bruine kiekendief, slechtvalk en wielewaal.

Aiguamolls-2

Aiguamolls

Ebro delta
De noordelijke kant zat vol met sterns, steltlopers en diverse soorten reigers.

Ebro-2

Gola del Pal

Witwangstern-2

Witwangstern

Bosruiter-3

Bosruiter

Witwangstern-3

Witwangstern

De zuidelijke kant was weer goed voor onder meer vorkstaartplevier, hop, zwartkopmeeuw, witwangstern, witvleugelstern, steltlopers, audouins meeuw, witwangsterns en steltkluten.

Ebro-1

Playa Trabucador

Vorkstaart-1

Vorkstaartplevier

Witwangstern-1

Witwangstern

Audouins meeuw-2

Audouins meeuw

Vorkstaartplevier-6

Vorkstaartplevier

Vorkstaartplevier-7

Hop-9

Hop

Hop-10


L'Ampolla
Wanneer we de Ebro delta bezoeken, verblijven we altijd in het authentieke en gezellige vissersplaatsje L'Ampolla. Mooi gelegen in een baai met uizicht op de schitterende kustlijn en de Punta del Fangar in de de delta. In het haventje altijd goede kans op Audouins meeuw en Dunbekmeeuw. En gezellige restaurantjes !

L'Ampolla-1

El Perello mar

Los Monegros
De rit van de Ebro delta naar Los Monegros was mooi en onderweg nog een aardig natuurgebied bezocht: Sebes bij het stadje Flix. Los Monegros stond mooi in bloei en overal hoorde je gezang. We hebben ons dit keer beperkt tot het gebied tussen Bujaraloz, Candasnos, Ballobar en Alcolea de Cinca.

Monegros-1
Het is een fijne streek met mooie soorten: kalenderleeuwerik, kuifleeuwerik, grauwe gors, bijeneter, scharrelaar, steenuil, griel, rode patrijs, duinpieper, tapuit en blonde tapuit.

Blonde-tapuit-2

Blonde tapuit

Kalanderleeuwerik-1

Kalanderleeuwerik

Kuifkoekoek-1

Kuifkoekoek

Kuifkoekoek-2

Kuifkoekoek

Scharrelaar-11

Scharrelaar

Balaguer e.o.
Als laatste de streek tussen Lleida, Balaguer en de zuidkant van de Spaanse Pyreneeën bezocht. We waren er wel eens doorheen gereden maar nooit echt goed bezocht. Het is een schitterend en vogelrijke streek en op ieder weggetje is wel iets te zien. Erg afwisselend ook, valleien en bergen afgewisseld met bos en steppen. We hebben ook een aantal hutten bezocht en deze leverden mooie soorten en ervaringen op.

Montsonis-1

Montsonis

Lleida-1

Sant Llorenç de Montgai

Lleida-3

Artesa de Segre

Lleida-5

Vilanova de la Sal

Lleida-4

Sant Llorenç de Montgai

Lleida-6

Pyreneeën

De soorten die we hier gezien hebben: slangenarend, dwergarend, haviksarend, vale gier, monniksgier, aasgier, boomvalk, rode en zwarte wouw, torenvalk, kleine torenvalk, griel, rode patrijs, wielewaal, bijeneter, scharrelaar, steenuil, hop, groene specht, roodkopklauwier, klapekster, roodstuitzwaluw, kuifkoekoek, duinpieper, cirlgors, rotsmus, ortolaan, grasmus, baardgrasmus, grauwe vliegenvanger.

Bijeneter-56

Bijeneter

Bijeneter-44

Bijeneter

Bijeneter-45

Bijeneter

Bijeneter-42

Bijeneter

Bijeneter-43

Bijeneter

Bijeneter-46

Bijeneter

Bijeneter-47

Bijeneter

Bijeneter-48

Bijeneter

Bijeneter-49

Bijeneter

Bijeneter-50

Bijeneter

Bijeneter-51

Bijeneter

Bijeneter-53

Bijeneter

Bijeneter-54

Bijeneter

Bijeneter-37

Bijeneter

Bijeneter-38

Bijeneter

Bijeneter-39

Bijeneter

Grauwe-vliegenvanger-3

Grauwe vliegenvanger

Rotsmus-1

Rotsmus

Kleine zwartkop-3

Kleine zwartkop

Hop-12

Hop

Hop-11

Hop

Hop-10

Hop

Hop-9

Hop

Ortolaan-1

Ortolaan

Cirlgors-3

Cirlgors

Ortolaan-2

Ortolaan

Bijeneter-41

Bijeneter

Bijeneter-40

Bijeneter

Bonelli-1

Haviksarend

Bonelli-2

Haviksarend

Bonelli-3

Haviksarend

Bonelli-5

Haviksarend

Bonelli-6

Haviksarend

Bonelli-7

Haviksarend

Voorjaar op Texel: Blauwborsten !

Met de voorjaarskriebels in ons bloed en al die mooie (zomer)gasten weer in het land zijn we naar Texel gegaan. Voornaamste missie was om de prachtige Blauwborsten te zien en goed op de foto te krijgen.

Vroeg in de morgen naar Texel gegaan. Het weer viel in eerste instantie wat tegen maar gelukkig komen weervoorspellingen niet altijd uit. Het werd een prachtige dag met mooi gedempt zonlicht dat voorzichtig door de bewolking kwam. En met een fraaie achtergrond wordt het natuurlijk nog mooier.

Zodra we van de boot af kwamen zijn we naar de Mokbaai gereden omdat daar de afgelopen dagen regelmatig Blauwborsten waren gespot en gefotografeerd. Ook hebben we ze daar de afgelopen jaren ook regelmatig gezien in het voorjaar.

Na enig zoekwerk de eerste gespot met de verrekijker. Snel naar de bewuste plek gegaan en dan maar wachten en hopen dat hij terug komt. En ja hoor, na een half uurtje kwam een pracht exemplaar weer op en in de struikjes zitten.

Echt genieten om de Blauwborst uit volle borst zingend te zien en te horen. Nog meer genieten zou het zijn als we hem mooi vrij op de foto zouden krijgen. Dus maar weer wachten. En dat bleek niet voor niets.

Blauwborst-1  Blauwborst-3  Blauwborst-5 Blauwborst-6 Blauwborst-7 Blauwborst-8 Blauwborst-9 Blauwborst-10 Blauwborst-11 Blauwborst-12 Blauwborst-14 Blauwborst-15 Blauwborst-16 Blauwborst-17 Blauwborst-18 Blauwborst-19 Blauwborst-20 Blauwborst-21Blauwborst-4

De Blauwborst kwam zo ongeveer ieder uur even langs om te fourageren en te zingen. Tot zonsondergang hebben we ons daar prima vermaakt en veel foto’s kunnen maken.

Was een prachtige dag en missie geslaagd !

Vroege lente in het zuiden van Spanje en Portugal – voorjaar 2016

We wilden graag een keer naar het zuiden van Spanje en Portugal gaan om in het vroege voorjaar de eerste trekvogels tegen te komen. Ook op de steppen maak je dan goede kans om soorten te zien die je na april weinig of niet meer ziet.
De weersvooruitzichten waren prima en we dus hebben een tour uitgestippeld die ons bracht naar de Coto Doñana (beide zijden van de Guadalquivir rivier) en de marismas van Odiel, Isla Cristina en Castro Marim. Vervolgens naar het steppegebied rond Castro Verde en Mértrola. Op de weg terug zijn we nog een aantal dagen in Extremadura gebleven om daar een aantal bekende gebieden te bezoeken. 
Nog nooit hebben we zo veel soorten gezien als op deze reis. Naast de standvogels ook heel veel voorjaarstrek. We zijn op 143 soorten uitgekomen.


Coto Doñana - oostzijde Guadalquivir

Het eerste gebied dat we bezochten waren de marismas van Bonanza vlakbij Sanlúcar de Barrameda.

Bonanza-1

Salinas de Bonanza

Helaas hadden we alle dagen veel wind en zaten de meeste vogels beschut achter de dijkjes. We hebben hier gezien: ijsvogel, blauwborst, kleine zwartkop, groenpootruiter, flamingo, bonte-, kleine- en krombekstrandloper, kluut, waterral, bosruiter, steltkluut, strandplevier, witgat, oeverloper, grutto, wulp, roodborsttapuit, tureluur, ooievaar, hop, torenvalk en visarend. 

Torenvalk-3

Torenvalk

Roodborsttapuit-3

Roodborsttapuit

Flamingo-1

Flamingo

Verder naar de Laguna de Tarelo en de bossen en marismas van La Algaida

Laguna-1

Laguna de Terelo

Op en rond de Laguna slobeend, krakeend, krooneend, tafeleend, dodaars, geoorde fuut, kwak, woudaap, witkopeend, aalscholver, purperreiger, fitis, tjiftjaf, cetti's zanger, paapje, roodborsttapuit, koereiger, purperkoet, putter.                    
Putter-3

Putter

Purperkoet-2

Purperkoet

Algaida-1

La Algaida

In de bossen van La Algaida zwarte roodstaart, goudhaantje en slangenarend

Vervolgens de Guadalquivir gevolgd. De afgesloten rivierarmen waren erg vogelrijk met mooie doorkijkjes naar de rivier.

Guadalquivir-1

Guadalquivir

Pinzon-1

Pinzón

Tot aan de splitsing van Pinzón naar Brazo de Este veel poeltjes en rietvelden.
Verder gereden door moerassen en marismas naar Brazo del Este

Brazo-1

Brazo del Este

Op de meertjes wemelde het van de vogels. We hebben hier onder meer gezien: draaihals, visarend, dwergarend, ijsvogel, purperkoet, blauwborst, gele kwikstaart, grote en kleine zilverreiger, koereiger, lepelaar, grutto, witgat, grauwe kiekendief, zomer- en wintertaling, watersnip, kemphaan en ooievaar

Koereiger-4

Koereiger

Lepelaar-2

Lepelaar

Grote-zilverreiger-3

Grote zilverreiger


Coto Doñana - westkant

Donana-1

Overzicht Coto Doñana

Afgelopen winter heeft het hier niet zo heel veel geregend dus ook dit voorjaar weinig water en helaas veel opgedroogde poelen.

Donana-2

Weg naar Centro de Visitantes - Antonio Valverde

Het was prachtig weer en er was weinig wind. De velden stonden al in bloei

Donana-3

Weg naar Centro de Visitantes - Antonio Valverde

Bij de Dehesa de Abajo was het al echt voorjaar. Veel zangertjes in de stuiken en overal gezang.

Abajo-1

Dehesa de Abajo

Ook de weg naar het bezoekerscentrum Antonio Valverde leverde veel moois op.

Valverde-1

Antonio Valverde VC

Bij El Rocío veel eenden en steltlopers op de plas.

Rocio-1

El Rocío

In de Coto Doñana hebben we onder meer gezien: dodaars, geoorde fuut, slobeend, krakeend, marmereend, purperkoet, watersnip, roodborsttapuit, ringmus, spaanse mus, krooneend, fitis, tjiftjaf, blauwborst, graszanger, kleine zwartkop, grauwe gors, kuifleeuwerik, gele en witte kwikstaart, tafeleend, vink, grauwe kiekendief, blauwe ekster, steenuil, roerdomp, kwak, ooievaar, kraanvogel, zwartkop, hop, zwarte ibis, lepelaar en zwarte wouw

Roodborsttapuit-4

Roodborsttapuit

Kleine-zwartkop-2

Kleine zwartkop

Fitis-2

Tjiftjaf

Graszanger-2

Graszanger

Zwarte-ibis-2

Zwarte ibis

Witgat-3

Witgat

Marismas van Odiel

Dit keer hebben we goed de getijdentabel bekeken, je kunt de marismas het beste bezoeken vanaf een uur na hoogwater. De steltlopers komen dan massaal naar de plasjes en geulen en kun je ze vanaf de weg goed zien.

Odiell-1

Marismas de Odiel

We zagen hier: dodaars, slobeend, krakeend, grote stern, flamingo, lepelaar, kleine zilverreiger, groenpootruiter, grutto, bosruiter, witgat, wulp, kleine strandloper, strandplevier, visarend en zilverplevier

Slobeend-3

Slobeend

Slobeend-4

Slobeend

Slobeend-2

Slobeend

Lepelaar-3

Lepelaar

Krakeend-2

Krakeend


Marismas van Castro Marim

Op weg naar Castro Verde hebben we ook de marismas van Castro Marim bezocht. Mooi gebied, goed toegankelijk en rustig.

Marim-1

Marismas van Castro Marim

We hebben hier gezien: grutto, bosruiter, zwarte ruiter, klapekster, roodborsttapuit, koereiger, paapje, dwergarend, kleine zwartkop, ooievaar, graszanger, ooievaar, zilverplevier en hop

Klapekster-1

Klapekster (Zuidelijke)

Groenpootruiter-2

Groenpootruiter

Koereiger-3

Koereiger


De steppen rond Castro Verde

Dit was de eerste keer dat we wat langer in dit mooie en uitgestrekt gebied tussen Castro Verde en Mértola zijn geweest. Het was volop voorjaar en de steppen stonden al in volle bloei. Rustige weggetjes, mooie vergezichten, kabbelende riviertjes, schitterend gebied.

Verde-2 Verde-3 Verde-4 Verde-5

Hier zagen we: huiszwaluw, boerenzwaluw, roodstuitzwaluw, grote trap, kleine trap, hop, rode patrijs, grijze wouw, zwarte wouw, rode wouw, ooievaar, zwarte roodstaart, kleine en grote zilverreiger, roodborsttapuit, blauwe ekster, grauwe gors, kalander leeuwerik, klapekster en blauwe rotslijster

Rode-patrijs-1

Rode patrijs

Grauwe-gors-2

Grauwe gors

Kleine-zilverreiger-2

Kleine zilverreiger


Extremadura

Na een hele mooie rit via lokale wegen naar Extremadura gereden. Torrejón el Rubiomooi centraal gelegen was onze uitvalsbasis.
Nationaal park Monfragüe is en blijft altijd een schitterend gebied om te komen. Vele mooie uitkijkpunten en de bekende gierenrotsen aan het begin en einde van het park.

Extremadura-1

Salta del Gitano - Monfragüe

Extremadura-3

Rivier de Taag - Monfragüe

Extremadura-4

Rio Almonte

Bij Arrocampo een paar hutten bezocht en om het stuwmeer gereden. Hoopten op de eerste Kuifkoekoek maar helaas. De steppen bij Belén zijn altijd goed voor doortrekkers en typische steppenvogels. En het paartje steenuil woont er ook nog steeds !
De omgeving van Santa Marta de Magasca, Talevan, Monroy en Hinojal was ook al lenteachtig. Fijne temperatuur, bloeiende planten en bloemen en getwitter en gezang in de velden.

Extremadura-2

Trappenweg Santa Marta de Magasca

In Extremadura hebben we onder meer gezien: vale gier, monniksgier, aasgier, zwarte wouw, rode wouw, zwarte ooievaar, blauwe ekster, grote gele kwikstaart, rotszwaluw, grijze gors, blauwe rotslijster, rode patrijs, kuif-, veld- en kalanderleeuwerik, ijsvogel, grote gele kwikstaart, steenuil, klapekster, roodkopklauwier, kraanvogel, grote trap, rotszwaluw, grote lijster, oeverzwaluw, boerenzwaluw, raaf, hop, putter, vink, appelvink

Kuifleeuwerik-3

Kuifleeuwerik

Kraanvogel-6

Kraanvogel

Vale-gier-3

Vale gier

Vale-gier-4

Vale gier

Blauwe-rotslijster-2

Blauwe rotslijster

Soortenlijst voorjaar Spanje 2016

Lesbos voor- en najaar 2015

In 2015 zijn we zowel in het voorjaar (mei) als in het najaar (september) naar Lesbos geweest. We vinden het een heerlijk eiland met een prachtige natuur en hele mooie en vogelrijke gebieden. De atmosfeer is prettig, rustig en gemoedelijk. En zeker in de buurt van de zee is het goed toeven op dagen dat het erg heet is.
De bevolking is vriendelijk, het eten lekker en voldoende winkeltjes en supermarktjes voor de dagelijkse benodigdheden.
Kortom, naast het vogels kijken ook gewoon een hele fijne plek om te zijn.

In het voorjaar zie je een ongelofelijke hoeveelheid soorten die het eiland aandoen. Om daar te blijven om te broeden of door te vliegen richting gebieden in het oosten van Europa. Ook dit keer was het weer anders dan de vorige keren dat we hier geweest zijn. Hoewel de aantallen beduidend minder waren hebben we heel veel soorten gezien en gefotografeerd. We hebben dit keer soorten mooi kunnen fotograferen die we of nog niet hadden of nog niet zo goed in beeld hadden gehad.

In het najaar (volgens de verwachting) beduidend minder soorten gezien. Maar wel mooie soorten die we bijzonder goed hebben kunnen fotograferen. Voordeel van het najaar is het mooie en warme licht aan het einde van de dag. Eigenlijk zaten de meeste(trek)vogels in de buurt van Skala Kalloni met als hotspot de Alykes wetlands. Dit zijn de velden ten westen en zuiden van de zoutpannen. Heel veel trekvogels die daar even bleven hangen voordat de zee weer werd over gestoken.
Ook op de velden van Lotzaria ten oosten van de East river was 's ochtends en aan het einde van de dag heel veel te zien.

We hebben beide keren weer een paar top weken gehad op dit bijzonder fijne eiland.

SkalaKallonni-1

Skalla Kalloni en omgeving
Ook dit keer weer een lekker appartement gehuurd in Skala Kalloni. Prettig vissersdorpje met vriendelijke mensen, relaxte sfeer, kleine supermarktjes, lekkere restaurantjes en een bakkerij met heerlijk vers gebakken brood uit de hout gestookte oven. En aan het einde van de dag op een lekker terras aan het strand genieten van de ondergaande zon en het Griekse eten.

In de directe omgeving van dit dorp liggen prachtige vogelgebieden. Dus aan het begin en einde van de dag een rondje maken langs de diverse plekken waar altijd wel iets te zien is. Dit jaar zaten er in vergelijking met vorig jaar veel meer vogels bij de zoutpannen en Mesa. Per gebied een opsomming wat we daar zoal gezien hebben.

 

Metochi (Inland lake) en Potoma Valley
Rotsklever, Klein waterhoen, Dodaars, Woudaapje, Roodkopklauwier, Cetti's zanger, Roodstuitzwaluw, Grauwe klauwier, Kleine klapekster, Cirlgors, Maskerklauwier, Zomertortel

Klein waterhoen

Rotsklever

Zomertortel

Cetti's zanger

East river
Klein waterhoen, Woudaapje, Zwarte ooievaar, Kleine zilverreiger, Grote zilvereiger, Bijeneter, Zwartkopgors, Cetti's zanger, Rosse waaierstaart, Balkankwikstaart, Spaanse mus, Bonte kraai, Maskerklauwier, Bijeneter, Bosruiter, Grauwe klauwier, Kleine klapekster, Putter, Grote gele kwikstaart, Zwarte ibis, Temmincks strandloper, Grauwe gors, Kuifleeuwerik, Vale spotvogel, Zwarte ibis, IJsvogel

East river

Bijeneter

Kuifleeuwerik

Klein waterhoen

Woudaap

Temmincks strandloper

Putter

Balkankwikstaart

Cetti's zanger

Zwarte-ooievaar-2

Zwarte ooievaar

De zoutweide langs het weggetje tussen de Zoutpannen en de East river
4 Vorkstaartplevieren, Ooievaar, Zwarte ooievaar, Bosruiter, Groenling, Geelpootmeeuw

Vorkstaartplevier

De zoutpannen
Overvliegend Dwergarend, Schreeuwarend, Kleine Torenvalk, Torenvalk en Slangenarend. Sporenkievit, Steltkluut, Kluut, Temmincks strandloper, Kwak, Temmincks- en Kleine strandloper, Poelruiter, Zwarte ruiter, Kwak, Bijeneter, Grauwe gors, Kuifleeuwerik, Zwartkopgors, Cetti's zanger, Grauwe klauwier, Zomertortel, Middelste bonte specht, Spaanse mus, Maskerklauwier, Kleine plevier, Bontbekplevier, Strandplevier, Groenpootruiter, Bosruiter, Kwak, Ooievaar

Zoutpannen

Poelruiter

Kemphaan

Zwarte ruiter

Zwarte ruiter

Bosruiter

Kleine zilverreiger

Ralreiger

Steltkluut

Sporenkievit

Bosruiter

Kleine strandloper

Kleine-plevier-3

Kleine plevier

Grote-zilverreiger-1

Grote zilverreiger

 

Alykes Wetlands
Kleine klapekster, Grote gele kwikstaart, Steppekiekendief, Putter, Paapje, Roodkopklauwier, Tapuit, Grauwe klauwier, Zwarte ooievaar, Slangenarend, Kuifleeuwerik, Roodborsttapuit, Roodpootvalk, Torenvalk, Slangenarend, Spaanse mus, Witte kwikstaart, IJsvogel

Tapuit-8

Tapuit

Paapje-2

Paapje

Tapuit-5

Tapuit

Steppekiekedief-1

Steppekiekendief

Grauwe-klauwier-2

Grauwe klauwier

Kleine-klapekster-1

Kleine klapekster

Kuifleeuwerik-2

Kuifleeuwerik

Roodkopklauwier-2

Roodkopklauwier

 

Voetbalveldje ten noorden van Kalloni
Dwergooruil, Middelste bonte specht

Dwergooruil

Middelste bonte specht

 

Mesa - Kalami coastal pool
Sperwer, Torenvalk, Witwangstern, Witvleugelstern, Casarca, Zomertaling, Dodaars, Bosruiter, Spaanse mus, Purperreiger, Kleine zilverreiger, Ralreiger, Balkankwikstaart, Zwarte ooievaar

Mesa - Kalami coastal pool

Witwangstern

Casarca

Zomertaling

Visdief

Purperreiger

Witvleugelstern

Witwangstern

Witvleugelstern

 

De weg van Achladeri naar Skamioudi, de zoutpannen van Alikoudi en Polichnitos
en de omgeving van Vatera
 Turkse boomklever, Maskerklauwier, Vink, Kwak, Krombekstrandloper, Temmincks strandloper, Geelpootmeeuw, Zwarte ooievaar, Grauwe gors

Achladeri

Kuifleeuwerik

Vatera-1

Vatera - Agios Fokas

Grauwe gors

Grauwe gors

De weg van Eresos naar Sigri en Faneromenis reservoir en veldjes
Steenuil, Cirlgors, Bruinkeelortolaan, Kuifleeuwerik, Grauwe gors, Rotsklever, Bijeneter, Scharrelaar, Roodstuitzwaluw, Kleine plevier, Strandplevier, Hop, Watersnip, Cirlgors, Grauwe klauwier, Roodkopklauwier, Paapje

Eressos - Sigri

Grauwe klauwier

Meladia

Grauwe klauwier

Roodkopklauwier

Paapje

Fluiter

Tapuit

Steenuil

Sigri

Kleine klapekster

 

De weg van Petra naar Molivos en de kustweg van Efthalou naar Skala Sikamineas
Rüppells grasmas, Baardgrasmus, Zomertortel, Steenpatrijs, Witte kwikstaart, Buizerd, Blauwe rotslijster, Geelpootmeeuw

Witte kwikstaart

Zomertortel

Steenpatrijs

Baardgrasmus

Rüppells grasmus

 

Vale spotvogel

Bruinkeelortolaan

Recent Comments by admin

No comments by admin yet.