In het najaar weer in Noord-Spanje geweest. Eerst een paar dagen naar de Lammergieren in de Pyreneeën geweest, daarna een aantal dagen in en rond Solsona doorgebracht.
De Lammergier is een prachtige en imposante gier. Op het moment dat ze over je hoofd vliegen en cirkels draaien neemt de spanning toe, gaan ze landen om iets eetbaars te vinden of vliegen ze door. Dit keer waren er 2 en gingen voor een snelle landing, een lekker botje pakken en er weer vandoor. Heeft minder dan een minuut geduurd maar gelukkig genoeg mooie foto’s kunnen maken.

Solsona

Vervolgens een paar dagen doorgebracht in en rond Solsona. Mooie omgeving met heuvels, bossen en valleien. We hebben hier ook een mooie boshut bezocht.
Het was een behoorlijke klimpartij om er te komen maar het is een verrassend mooie hut in fraaie omgeving. We hebben aardig wat soorten zangvogels gezien en goed kunnen fotograferen. 

Solsona

Vervolgens door de Los Monegros gereden naar het Reserva Natural de Sebes in Flix. Los Monegros is een prachtig gebied, ruig en verlaten. Veel Leeuwerikken, Grauwe gorzen, Tapuiten en Rode wouwen gezien.
In Sebes loopt een mooi plankenpad naar een tweetal schuilhutten. Het hele jaar door maak je hier heel goede kans op IJsvogels. 

De Ebro delta was de volgende en laatste stop. Altijd een fijne plek om te verblijven.
Nog de laatste restjes van de najaarstrek gezien, het was prachtig weer en heerlijk door de delta gezworven.

Was weer een fijn reisje naar ons geliefde Spanje. We hebben de volgende soorten gezien:
Lammergier, Vale gier, Buizerd, Dwergarend, Visarend, Torenvalk, Rode wouw, Bruine kiekendief, Raaf, Grote lijster, Witte kwikstaart, Boomleeuwerik, Kuifmees, Koolmees, Pimpelmees, Zwartkop, Roodborst, Merel, Vink, Gaai, Groenling, Boomklever, Rotsmus, Tjiftjaf, Houtduif, Grote bonte specht, Winterkoning, Spaanse mus, Ringmus, Cirlgors, Grote gele kwikstaart,  Boerenzwaluw, Rotszwaluw, Huiszwaluw, IJsvogel, Dodaars, Cetti’s zanger, Zwarte ibis, Lepelaar, Wulp, Kievit, Rosse grutto, Grote en kleine zilverreiger, Purperkoet, Blauwe reiger, Hop, Putter, Kuifleeuwerik, Flamingo, Roodborsttapuit, Koereiger, Dunbekmeeuw, Geelpootmeeuw, Tureluur, Watersnip, Groenpootruiter, Witgat, Oeverloper, Kleine plevier, Kemphaan, Reuzenstern, Zwarte roodstaart, Zwartkopmeeuw, Graszanger en Steltkluut.