Polder Arkemheen

Deze polder behoort tot één van de oudste polders van Nederland...

Deze polder behoort tot één van de oudste polders van Nederland en ligt ingeklemd tussen Spakenburg-Bunschoten, Nijkerk en het Eemmeer-Nuldernauw-Nijkerkernauw. Het is een prachtig gebied en er is altijd wel iets aardigs te zien, in ieder seizoen van het jaar. In de herfst en winter veel watervogels.

In het voorjaar komen vele grutto's terug om er te broeden...

In het voorjaar komen vele grutto’s terug om er te broeden en hun jongen groot te brengen. Ook broeden de grasmus, nachtegaal, boerenzwaluw, witte kwikstaart, blauwborst en rietzanger in de rietvelden en struikgewassen. 
Een prachtig gebied voor smienten, nonnetje, zaagbek, ganzen, putter, piepers, zwaluwen, watersnip, tureluur en kemphaan.

Lepelaarplassen

Op weg naar de Lepelaarplassen passeer je de IJmeerdijk, Pampushaven en...

Op weg naar de Lepelaarplassen passeer je de IJmeerdijk, Pampushaven en de Blocq van Kuffeler. In het najaar en in de winter een verzamelplaats voor veel kuif-, topper- en tafeleenden. En als je een beetje geluk hebt sneeuwgorzen.

Bij het bezoekerscentrum de Trekvogel in voor- en najaar sijs, appelvink en mezen in de bosjes bij de jachthaven. Op het Trekvogelpad kom je eerst langs het Trekvogel graslandje. In het voor- en najaar altijd goed voor ganzen, steltlopers, lepelaars en kleine trekvogels.

Op weg naar de Lepelaarhut kom je langs een bruggetje en sluisje, in de winter een geliefde plek voor de ijsvogel. Op het pad naar de Lepelaarhut in voorjaar en zomer veel fitis, tjiftjaf, tuinfluiter, zwartkop en spechten. In de Lepelaarhut is in ieder seizoen wel iets te beleven: dodaars, kuifduiker, kuif- en tafeleend, aalscholver,

Texel

Texel betekent vakantie in Nederland. Het landschap is rijk en divers...

Texel betekent vakantie in Nederland. Het landschap is rijk en divers. Texel heeft behalve polders, brede zandstranden, duinen en graslanden ook heide, bos en kwelders. Dit verklaart dan ook de enorme vogelrijkdom.

Weinig soorten die hier niet voorkomen of een keer gezien zijn. We hebben zo ons vaste rondje. Vanaf de boot gaan we eerst naar de haven van het NIOZ en Oudeschild voor weidevogels, duikers en eenden.

Dan naar Ottersaat en Dijkmanshuizen voor eenden, ganzen, steltlopers, sterns, weidevogels, lepelaars en kiekendieven. Vervolgens naar Wagejot en de Schorren voor sterns, diverse soorten stelt- en strandlopers en ganzen.

In het noorden is het zeker rond de voor- en najaarstrek goed toeven op en rond het wad van de Cocksdorp, de struiken van de Tuintjes en de mooie de Slufter.
Dan door de bossen van Staatsbosbeheer en via de strandopgangen van Westerslag en Jan Ayeslag naar de Mokbaai, Horsmeertjes en de Petten. Daar kun je zee-eenden, steltlopers, sterns, lepelaars, weidevogels en veel zangertjes zien. In het voorjaar komen we hier altijd voor de Blauwborst, en Grasmus.

Nergens anders kun je door het jaar zo veel bijzondere en zeldzame waarnemingen doen als op Texel !

Buitenland

Zeer regelmatig reizen we naar het buitenland. Spanje is ons...

Regelmatig reizen we naar het buitenland. Spanje is ons favoriete vogelland, prachtige natuurgebieden waar je veel rust en vogels vind. De gebieden die we bezoeken zijn: Ebro delta, Aiguamolls, Los Monegros, de steppen van Lleida, Las Tablas de Daimiel, Coto Doñana, de marismas van Odiel en Isla Cristina, de Sierra de Gredos, Valencia e.o. en last maar zeker niet least de schitterende Extremadura.

In Frankrijk gaan we naar de Camargue en Le Teich. Schitterende gebieden met een fraaie natuur en heel veel vogels. Interessant en mooi in alle jaargetijden.

In Portugal bezoeken we de Taag- en Sado delta, de Alentejo, de Algarve en de steppen rond Castro Verde.

Ook de Farne Islands, Lesbos, Hongarije en Diepholz zijn gebieden waar we al diverse keren geweest zijn. Mooie en vogelrijke gebieden waar altijd veel te zien en fotograferen is.

Een fijne plek in de winter is Florida. We zijn daar al meerdere malen geweest en het is daar heel fijn toeven. Veel vogels, veel natuur en prettig weer om buiten te zijn. 

IJmuiden – Zuidpier

De Zuidpier is een 3 kilometer lange pier met aan beide zijden...

De Zuidpier is een 3 kilometer lange pier met aan beide zijden grote rotsblokken. Er is in ieder seizoen het nodige aan mooie soorten te zien.

In het voor- en najaar trekken verschillende soorten water- en kustvogels langs of blijven enige tijd rondhangen. In de winter zijn verschillende soorten die het zo naar hun zin hebben dat zij voor enige tijd de beschutting van de pier verkiezen. Het komt maar zelden voor dat een dagje Zuidpier niet iets aardigs oplevert.

De meest regelmatige vogels zijn diverse soorten futen en duikers, vele verschillende strand- en steltlopers, meeuwen en stormvogels. En zeer regelmatig bijzondere vogels als sneeuwgors, kuifduiker, middelste zaagbek, kuifaalscholver, roodhalsfuut, stormvogels, diverse meeuwensoorten en roodkeelduiker.

Bethunepolder

De Bethunepolder is een mooie kwelpolder en ligt ten noorden van...

De Bethunepolder is een mooie kwelpolder en ligt ten noorden van Maarssen, ingeklemd tussen de Maarsseveense- en Loosdrechtse Plassen. Aan de randen van de polder, grenzend aan de plassen, liggen dichte rietvelden.

Door de polder lopen een aantal mooie sloten met hoge kanten. De zomer is een stille tijd in de polder, er broeden wel een aantal ooievaars, blauwborsten en purperreigers. In de herfst en winter een groot aantal eenden en ganzen.
En als je een beetje geluk hebt kun je er de steenuil, waterral, bokje en ijsvogel zien.

Hondsbossche Zeewering, de Putten en Huisduinen

De Hondsbossche Zeewering is een 5,5 km lange dijk tussen...

De Hondsbossche Zeewering is een 5,5 km lange dijk tussen Hargen en Camperduin. Aan de zeezijde veel strekdammen waar de vogels graag komen omdat daar veel voedsel te halen is als het eb wordt.

De Zeewering is altijd goed voor kanoeten, paarse strandlopers en zee-eenden. In de herfst is er veel zeetrek die vanaf de dijk goed te zien is. In de winter bijzondere gasten als ijs- en sneeuwgors.

Vlak achter de dijk bij Camperduin ligt het fraaie natuurgebied de Putten. In de winter goed voor ganzen waaronder de Dwerggans en misschien wel een IJseend of Strandleeuwerik. In het voorjaar en zomer veel weidevogels die onder meer op de eilandjes broeden. Kluten, plevieren en sterns kom je hier in dit seizoen altijd tegen. Verder naar het noorden ligt Huisduinen. Op het strand en bij de strekdammen is eigenlijk altijd wel iets aardigs te zien. In ieder geval Steenlopers en in het najaar en winter Kanoeten en Paarse strandlopers.

Balgzandpolder, Den Oever en Oude Zeug

We gaan regelmatig naar de kop van Noord-Holland. Aan het...

We gaan regelmatig naar de kop van Noord-Holland. Aan het begin van de Amsteldiepdijk liggen de Normerpolder en Quarantaine. Mooie vergezichten over de Waddenzee en polder, veel ganzen, eenden en weidevogels.
In en rond Noordburen zitten in het najaar en winter rotgans, witbuikrotgans en zwarte rotgans.

In en rond de havens van Den Oever is in alle seizoenen wel wat te zien. Vooral in het najaar en winter nonnetje, middelste zaagbek, brilduiker, zee-eenden, duikers, zeekoet en diverse futensoorten.
Het gebied langs de Noorderdijkweg, Dijkgatsweide en Waterpark Oude Zeug is vogelrijk in alle seizoenen. Toendrarietganzen, wilde zwanen, roerdomp, sneeuwgors en ijsvogel in de winter, in het voor- en najaar veel langstrekkende zangvogels.
Een heerlijk gebied !.

Polder Waterland en IJdoorn

Dit gebied ligt tussen Monnickendam, Marken, Durgerdam en...

Dit gebied ligt tussen Monnickendam, Marken, Durgerdam en Broek in Waterland. Gedurende het hele jaar is er veel te zien, met name weidevogels, eenden en ganzen. Vanaf de zeedijk kun je zowel het Markermeer als de polder goed zien. In het najaar en in de winter is de dijk naar Marken altijd goed voor iets bijzonders, zoals de ijsgors en krooneend. Bij Durgerdam ligt polder IJdoorn, een bijzonder mooi gebied met regelmatig bijzondere waarnemingen.