We wilden graag een keer naar het zuiden van Spanje en Portugal gaan om in het vroege voorjaar de eerste trekvogels tegen te komen. Ook op de steppen maak je dan goede kans om soorten te zien die je na april weinig of niet meer ziet.
De weersvooruitzichten waren prima en we dus hebben een tour uitgestippeld die ons bracht naar de Coto Doñana (beide zijden van de Guadalquivir rivier) en de marismas van Odiel, Isla Cristina en Castro Marim. Vervolgens naar het steppegebied rond Castro Verde en Mértrola. Op de weg terug zijn we nog een aantal dagen in Extremadura gebleven om daar een aantal bekende gebieden te bezoeken.
Nog nooit hebben we zo veel soorten gezien als op deze reis. Naast de standvogels ook heel veel voorjaarstrek. We zijn op 143 soorten uitgekomen.

Coto Doñana – oostzijde Guadalquivir

Het eerste gebied dat we bezochten waren de marismas van Bonanza vlakbij Sanlúcar de Barrameda.

Salinas de Bonanza

Helaas hadden we alle dagen veel wind en zaten de meeste vogels beschut achter de dijkjes. We hebben hier gezien: ijsvogel, blauwborst, kleine zwartkop, groenpootruiter, flamingo, bonte-, kleine- en krombekstrandloper, kluut, waterral, bosruiter, steltkluut, strandplevier, witgat, oeverloper, grutto, wulp, roodborsttapuit, tureluur, ooievaar, hop, torenvalk en visarend.

Torenvalk

Flamingo

Roodborsttapuit

Verder naar de Laguna de Tarelo en de bossen en marismas van La Algaida

Laguna de Terelo

Op en rond de Laguna slobeend, krakeend, krooneend, tafeleend, dodaars, geoorde fuut, kwak, woudaap, witkopeend, aalscholver, purperreiger, fitis, tjiftjaf, cetti’s zanger, paapje, roodborsttapuit, koereiger, purperkoet, putter.

Putter

Purperkoet

In de bossen van La Algaida zwarte roodstaart, goudhaantje en slangenarend

La Algaida

Tot aan de splitsing van Pinzón naar Brazo de Este veel poeltjes en rietvelden.

Vervolgens de Guadalquivir gevolgd. De afgesloten rivierarmen waren erg vogelrijk met mooie doorkijkjes naar de rivier.

Guadalquivir

Pinzón

Verder gereden door moerassen en marismas naar Brazo del Este

Brazo del Este

Op de meertjes wemelde het van de vogels. We hebben hier onder meer gezien: draaihals, visarend, dwergarend, ijsvogel, purperkoet, blauwborst, gele kwikstaart, grote en kleine zilverreiger, koereiger, lepelaar, grutto, witgat, grauwe kiekendief, zomer- en wintertaling, watersnip, kemphaan en ooievaar

Koereiger

Grote zilverreiger

Lepelaar

Coto Doñana – westkant

Overzicht Coto Doñana

Het was prachtig weer en er was weinig wind. De velden stonden al in bloei

Weg naar Centro de Visitantes – Antonio Valverde

Ook de weg naar het bezoekerscentrum Antonio Valverde leverde veel moois op.

Antonio Valverde VC

Afgelopen winter heeft het hier niet zo heel veel geregend dus ook dit voorjaar weinig water en helaas veel opgedroogde poelen.

Weg naar Centro de Visitantes – Antonio Valverde

Bij de Dehesa de Abajo was het al echt voorjaar. Veel zangertjes in de stuiken en overal gezang.

Dehesa de Abajo

Bij El Rocío veel eenden en steltlopers op de plas.

El Rocío

In de Coto Doñana hebben we onder meer gezien: dodaars, geoorde fuut, slobeend, krakeend, marmereend, purperkoet, watersnip, roodborsttapuit, ringmus, spaanse mus, krooneend, fitis, tjiftjaf, blauwborst, graszanger, kleine zwartkop, grauwe gors, kuifleeuwerik, gele en witte kwikstaart, tafeleend, vink, grauwe kiekendief, blauwe ekster, steenuil, roerdomp, kwak, ooievaar, kraanvogel, zwartkop, hop, zwarte ibis, lepelaar en zwarte wouw

Roodborsttapuit

Tjiftjaf

Graszanger

Kleine zwartkop

Zwarte ibis

Witgat

Marismas van Odiel

Dit keer hebben we goed de getijdentabel bekeken, je kunt de marismas het beste bezoeken vanaf een uur na hoogwater. De steltlopers komen dan massaal naar de plasjes en geulen en kun je ze vanaf de weg goed zien.

Marismas de Odiel

We zagen hier: dodaars, slobeend, krakeend, grote stern, flamingo, lepelaar, kleine zilverreiger, groenpootruiter, grutto, bosruiter, witgat, wulp, kleine strandloper, strandplevier, visarend en zilverplevier

Slobeend

Slobeend

Krakeend

Slobeend

Lepelaar

Marismas van Castro Marim

Op weg naar Castro Verde hebben we ook de marismas van Castro Marim bezocht. Mooi gebied, goed toegankelijk en rustig.

Marismas van Castro Marim

We hebben hier gezien: grutto, bosruiter, zwarte ruiter, klapekster, roodborsttapuit, koereiger, paapje, dwergarend, kleine zwartkop, ooievaar, graszanger, ooievaar, zilverplevier en hop

Klapekster (Zuidelijke)

Koereiger

Groenpootruiter

De steppen rond Castro Verde

Dit was de eerste keer dat we wat langer in dit mooie en uitgestrekt gebied tussen Castro Verde en Mértola zijn geweest. Het was volop voorjaar en de steppen stonden al in volle bloei. Rustige weggetjes, mooie vergezichten, kabbelende riviertjes, schitterend gebied.

Hier zagen we: huiszwaluw, boerenzwaluw, roodstuitzwaluw, grote trap, kleine trap, hop, rode patrijs, grijze wouw, zwarte wouw, rode wouw, ooievaar, zwarte roodstaart, kleine en grote zilverreiger, roodborsttapuit, blauwe ekster, grauwe gors, kalander leeuwerik, klapekster en blauwe rotslijster

Rode patrijs

Kleine zilverreiger

Grauwe gors

Extremadura

Na een hele mooie rit via lokale wegen naar Extremadura gereden. Torrejón el Rubio, mooi centraal gelegen was onze uitvalsbasis.
Nationaal park Monfragüe is en blijft altijd een schitterend gebied om te komen. Vele mooie uitkijkpunten en de bekende gierenrotsen aan het begin en einde van het park.

Salta del Gitano – Monfragüe

Rivier de Taag – Monfragüe

Rio Almonte

Bij Arrocampo een paar hutten bezocht en om het stuwmeer gereden. Hoopten op de eerste Kuifkoekoek maar helaas. De steppen bij Belén zijn altijd goed voor doortrekkers en typische steppenvogels. En het paartje steenuil woont er ook nog steeds !
De omgeving van Santa Marta de Magasca, Talevan, Monroy en Hinojal was ook al lenteachtig. Fijne temperatuur, bloeiende planten en bloemen en getwitter en gezang in de velden.

Trappenweg Santa Marta de Magasca

In Extremadura hebben we onder meer gezien: vale gier, monniksgier, aasgier, zwarte wouw, rode wouw, zwarte ooievaar, blauwe ekster, grote gele kwikstaart, rotszwaluw, grijze gors, blauwe rotslijster, rode patrijs, kuif-, veld- en kalanderleeuwerik, ijsvogel, grote gele kwikstaart, steenuil, klapekster, roodkopklauwier, kraanvogel, grote trap, rotszwaluw, grote lijster, oeverzwaluw, boerenzwaluw, raaf, hop, putter, vink, appelvink

Kuifleeuwerik

Vale gier

Blauwe rotslijster

Kraanvogel

Vale gier