Aan einde van de winter en het vroege voorjaar van 2017 zijn we een paar weken naar de Ebro delta in Spanje geweest. Dit gebied wordt in deze tijd van het jaar bezocht door veel trekvogels, voornamelijk watervogels en steltlopers.

De delta kent een noordkant (van de rivier de Ebro) en een zuidkant

Bezochte gebieden aan de noordkant:

  • Bassa Les Olles: Een kleine lagune met een mooie vogelhut.
  • Bassa de l’Alfacada: Een gebied in ontwikkeling, kanalen, meertjes en rietvelden.
  • Port Illa de Mar: Een baai met een klein haventje, meertjes, kanalen en rietvelden.
  • Punta del Fangar en Gola del Pal: Duingebied en ondergelopen velden en rietkragen.

Bezochte gebieden aan de noordkant:

  • Bassa Les Olles: Een kleine lagune met een mooie vogelhut.
  • Bassa de l’Alfacada: Een gebied in ontwikkeling, kanalen, meertjes en rietvelden.
  • Port Illa de Mar: Een baai met een klein haventje, meertjes, kanalen en rietvelden.
  • Punta del Fangar en Gola del Pal: Duingebied en ondergelopen velden en rietkragen.

Belangrijkste soorten die we gezien hebben zijn: Fuut, dodaars, geoorde fuut, krooneend, zwartkopmeeuw, geelpootmeeuw, audouins meeuw, dunbekmeeuw, reuzenstern, grote stern, lachstern, witwangstern, waterral, porseleinhoen, kleine waterhoen, koereiger, purperreiger, purperkoet, zwarte ibis, kwak, flamingo, kleine en grote zilverreiger, lepelaar, bruine kiekendief, sperwer, visarend, slangenarend, dwergarend, blauwborst, grote gele kwikstaart, witte kwikstaart, gele kwikstaart, kleine zwartkop, zwarte roodstaart, putter, zwarte spreeuw, ijsvogel, watersnip, groenpootruiter, kleine strandloper, zilverplevier, strandplevier, bosruiter, witgat, tureluur, bontbekplevier, kuifleeuwerik, grasmus, hop, graszanger, rietgors, boerenzwaluw, huiszwaluw, rotszwaluw, buidelmees en groenling.

Porseleinhoen

Groenpootruiter 

Audouins meeuw

Watersnip

Blauwe reiger 

Graszanger

Klein waterhoen

Zwartkopmeeuw

Zwartkopmeeuw

Reuzenstern

Reuzenstern

Reuzenstern

Reuzenstern

Reuzenstern

Lepelaar

Purperkoet

Kwak

Oeverloper

Steltkluut

Zwarte ibis

Zwarte ibis

Groenpootruiter 

Audouins meeuw

Audouins meeuw

Witgat

Dodaars

Klein waterhoen

Zwartkopmeeuw

Zwartkopmeeuw

Reuzenstern

Reuzenstern

Reuzenstern

Reuzenstern

Reuzenstern

Reuzenstern

Aalscholver

Kwak

Wulp

Bosruiter

Steltkluut

Zwarte ibis

We hebben prachtige weken gehad met heel lekker weer, veel vogels en mooie foto’s kunnen maken. Ook van soorten waar we nog geen of minder goede foto’s van hadden. Wenssoorten waren de Zwartkopmeeuw en Reuzenstern en bijzondere soorten als Porseleinhoen en Klein waterhoen hebben onze reis meer dan geslaagd gemaakt.