Spanje voorjaar 2017

De voorjaarsreis naar ons geliefde (vogelland) Spanje stond dit keer geheel in het teken van één van onze favoriete vogels, de Bijeneter. Naast de Bijeneters zijn we gelukkig ook heel wat andere mooie soorten tegengekomen die we ook hebben kunnen fotograferen.

Cubells

We zijn gestart in Catalonië. We verbleven in de streek tussen Balaguer, Cubells en Artesa de Lleida. Een mooie streek met veel afwisseling in landschappen.

 

Steenuil

Artesa de Lleida

IJsvogel

Hop

Rode patrijs

Vervolgens via de indrukwekkende streek Los Monegros (Ballobar-Candasnos-Sastago-Bujaraloz en Monegrillo) naar de provincie Toledo. Hier zijn we een week in het gebied rond Calera y Chozas, Parillas en Belvís de la Jara gebleven.

Los Monegros

Toledo

Blauwe ekster

Zwarte spreeuw

Hierna via de Sierra de Gredos (Hoyos del Espino en la Plataforma) naar Extremadura gereden. Hier hebben we eerst de omgeving rond Saucedilla en Monfragüe bezocht om vervolgens het gebied rond Trujillo, Madroñera en Zorita te verkennen.

Sierra de Gredos

Rode rotslijster

Kuifkoekoek

Grote trap

Extremadura

Grijze gors

Via La Serena (Campanario, Castuera en Cabeza del Buey) en de meertjes van Daimiel zijn we tenslotte naar L' Ampolla en de Ebro delta gereden. Het riet rond de plassen en meren stond erg hoog en veel water was al verdampt door de aanhoudende warmte. Eerder dit jaar waren we hier ook al geweest en wij vinden het vroege voorjaar hier de beste periode. Toch mooie soorten gezien zoals de Vorkstaartplevier en Witwangstern.

Daimiel

Steenuil

Dodaars

Geoorde fuut

Krooneend

Witkopeend

Tafeleend

Ebro delta

Grote karekiet

Strandplevier

Vorkstaartplevier

Witwangstern

   
We hebben prachtige weken gehad in het mooie Spanje. Veel mooie soorten gezien en foto's gemaakt, het was weer een geweldig mooie reis.

We hebben de volgende soorten gezien:
Roodkopklauwier, klapekster, hop, bruine kiekendief, zwarte en rode wouw, steenuil, slangenarend, dwergarend, vale gier, aasgier, monniksgier, kleine torenvalk, grijze wouw, ooievaar, kwak, ralreiger, koereiger, purperreiger, purperkoet, klein waterhoen, kuifleeuwerik, kortteenleeuwerik, kalander leeuwerik, groene specht, grote bonte specht, grauwe gors, cirlgors, grijze gors, europese kanarie, kuifmees, kruisbek, ijsvogel, boomklever, ortolaan, tapuit, bonte tapuit, zwarte en gekraagde roodstaart, boeren-, huis-, gier-, roodstuit- en rotszwaluw, krooneend, rode patrijs, putter, steltkluut, kuifkoekoek, scharrelaar, witte kwikstaart, gele kwikstaart, grote gele kwikstaart, duinpieper, waterspreeuw, paapje, kleine plevier, bontbekplevier, strandplevier, vorkstaartplevier, fitis, tjiftjaf, ringmus, grauwe vliegenvanger, nachtegaal, roodborsttapuit, kneu, zwarte spreeuw, dodaars, geoorde fuut, witkopeend, tafeleend, wielewaal, griel, grote en kleine trap, blauwe ekster, nachtzwaluw, rotsmus, spaanse mus, oeverloper, heggemus, zwarte mees, gaai, vink, raaf, alpenkraai, ooievaar, zwarte ooievaar, blauwe rotslijster, rode rotslijster, kleine en grote zilverreiger, grote karekiet, graszanger, rietzanger, woudaap, witwangstern, audouins meeuw, zwartkopmeeuw, zwarte stern, flamingo, dwergstern, ralreiger, tureluur, bosruiter, zwarte ibis, kwak

Comments are closed.