In juni 2016 zijn we weer naar dit mooie vogelland geweest. Dit keer naar het zuiden, het Kiskunság National Park. Het dorpje Tiszaalpár diende als uitvalsbasis. We hebben het hele gebied rondgetrokken en ook een aantal hutten bezocht. Het is een mooi gebied met veel afwisseling. Poesta, heuvels, bos, meren, moerassen en visvijvers.

Door deze grote afwisseling is het een vogelrijk gebied en we hebben dan ook aardig wat soorten gezien en gehoord. Dit jaar veel Scharrelaars gezien, Bijeneters helaas beduidend minder. Volgens lokale vogelaars loopt het aantal Bijeneters al jaren terug. Grote aantallen overleven de tocht vanuit Afrika niet omdat er in een aantal landen rond de Middellandse Zee intensief op ze gejaagd wordt. Gelukkig zijn we er toch nog aardig wat tegen gekomen, opmerkelijk vaak werd er direct op de grond gebroed. Kregen daardoor wel de mogelijkheid om andere foto’s te maken dan bij broedwanden.

Andere soorten die we gezien hebben zijn: Zeearend, Bruine kiekendief, Sperwer, Buizerd, Roodpootvalk , Torenvalk, Dwergooruil, Ooievaar, Kwak, Kleine zilverreiger, Grauwe klauwier, Klapekster, Wielewaal, Grote bonte specht, Middelste bonte specht, Zwarte specht, Hop, Geelgors, IJsvogel, Zwarte roodstaart, Roodborsttapuit, Appelvink, Zwartkop, Zanglijster, Ringmus, Groenling, Putter. Nachtegaal, Koolmees, Pimpelmees, Roodborst, Boomklever, Vink, Merel, Boompieper, Tjiftjaf, Witte kwikstaart, Gele kwikstaart, Grote gele kwikstaart, Zomertortel en Grauwe vliegenvanger.

Bijeneter

Scharrelaar

Roodpootvalk

Appelvink

Boompieper

Boomklever

Grauwe vliegenvanger

Grauwe klauwier

Geelgors

Grote bonte specht

Hop

Nachtegaal

Zanglijster

Koolmees

Zwartkop

Ringmus

Zomertortel

Tjiftjaf

Appelvink

We hebben weer een fijne tijd gehad in dit mooie land met heel veel vriendelijke mensen en een zeer gemoedelijke sfeer. De volgende keer maar eens naar het noorden gaan !