Watervogels

(eenden, ganzen, futen etc.)

Strandlopers & 
Steltlopers

Kraanvogels & Reigers

Ooievaar, Lepelaar, Trappen etc.

Sterns & Meeuwen

Zeekoet, Alk & (Papegaai)duikers

Roofvogels &
Uilen

Zangvogels

Vogels in Florida

Eksters & Koekoek

Rallen, Hoenders etc.

IJsvogels

Vogels uit Murcia en Valencia e.o.

Bijeneter, Scharrelaar & Hop

Vogels in de Ebro delta

Vogels uit Extremadura, Toledo en Sierra de Gredos

Pestvogels & Lijsters

Spreeuwen, Kraaien & Spechten

Vogels in Catalonie