Texel

Texel

Texel betekent vakantie in Nederland. Het landschap is rijk en divers. Texel heeft behalve polders, brede zandstranden, duinen en graslanden ook heide, bos en kwelders. Dit verklaart dan ook de enorme vogelrijkdom.
Weinig soorten die hier niet voorkomen of een keer gezien zijn. We hebben zo ons vaste rondje. Vanaf de boot gaan we eerst naar de haven van het NIOZ en Oudeschild voor weidevogels, duikers en eenden.
Dan naar Ottersaat en Dijkmanshuizen voor eenden, ganzen, steltlopers, sterns, weidevogels, lepelaars en kiekendieven. Vervolgens naar Wagejot en de Schorren voor sterns, diverse soorten stelt- en strandlopers en ganzen.
In het noorden is het zeker rond de voor- en najaarstrek goed toeven op en rond het wad van de Cocksdorp, de struiken van de Tuintjes en de mooie de Slufter.
Dan door de bossen van Staatsbosbeheer en via de strandopgangen van Westerslag en Jan Ayeslag naar de Mokbaai, Horsmeertjes en de Petten. Daar kun je zee-eenden, steltlopers, sterns, lepelaars, weidevogels en veel zangertjes zien. In het voorjaar komen we hier altijd voor de Blauwborst, en Grasmus.
Nergens anders kun je door het jaar zo veel bijzondere en zeldzame waarnemingen doen als op Texel !

Comments are closed.