Lepelaarplassen

Lepelaarplassen

Op weg naar de Lepelaarplassen passeer je de IJmeerdijk, Pampushaven en de Blocq van Kuffeler. In het najaar en in de winter een verzamelplaats voor veel kuif-, topper- en tafeleenden. En als je een beetje geluk hebt sneeuwgorzen.
Bij het bezoekerscentrum de Trekvogel in voor- en najaar sijs, appelvink en mezen in de bosjes bij de jachthaven. Op het Trekvogelpad kom je eerst langs het Trekvogel graslandje. In het voor- en najaar altijd goed voor ganzen, steltlopers, lepelaars en kleine trekvogels.
Op weg naar de Lepelaarhut kom je langs een bruggetje en sluisje, in de winter een geliefde plek voor de ijsvogel. Op het pad naar de Lepelaarhut in voorjaar en zomer veel fitis, tjiftjaf, tuinfluiter, zwartkop en spechten. In de Lepelaarhut is in ieder seizoen wel iets te beleven: dodaars, kuifduiker, kuif- en tafeleend, aalscholver, waterral en natuurlijk de ijsvogel. En als je heel veel geluk hebt de zeearend.

Comments are closed.