Hondsbossche Zeewering, de Putten en Huisduinen

Hondsbossche Zeewering, de Putten en Huisduinen

De Hondsbossche Zeewering is een 5,5 km lange dijk tussen Hargen en Camperduin. Aan de zeezijde veel strekdammen waar de vogels graag komen omdat daar veel voedsel te halen is als het eb wordt.
De Zeewering is altijd goed voor kanoeten, paarse strandlopers en zee-eenden. In de herfst is er veel zeetrek die vanaf de dijk goed te zien is. In de winter bijzondere gasten als ijs- en sneeuwgors.
Vlak achter de dijk bij Camperduin ligt het fraaie natuurgebied de Putten. In de winter goed voor ganzen waaronder de Dwerggans en misschien wel een IJseend of Strandleeuwerik. In het voorjaar en zomer veel weidevogels die onder meer op de eilandjes broeden. Kluten, plevieren en sterns kom je hier in dit seizoen altijd tegen. Verder naar het noorden ligt Huisduinen. Op het strand en bij de strekdammen is eigenlijk altijd wel iets aardigs te zien. In ieder geval Steenlopers en in het najaar en winter Kanoeten en Paarse strandlopers.

Comments are closed.