Groene Jonker

Groene Jonker

De Groene Jonker bij Zevenhoven is een waterrijk natuurgebied met een grote plas, ruisende rietkragen en natte graslanden met een mooi wandelpad door het hele gebied. De natuur is hier nog jong, de omzetting van landbouwgrond naar natuur is pas recent afgerond.
Het gebied is nog volop in ontwikkeling maar er worden nu al zeer bijzondere vogels gezien zoals geoorde futen (die hier ook broeden), steltkluten, kemphanen en de schuwe waterral en porseleinhoen.
In ieder seizoen zie je er veel weide- en moerasvogels, eenden en sterns.

Comments are closed.