Polder Arkemheen

Polder Arkemheen

Deze polder behoort tot één van de oudste polders van Nederland en ligt ingeklemd tussen Spakenburg-Bunschoten, Nijkerk en het Eemmeer-Nuldernauw-Nijkerkernauw. Het is een prachtig gebied en er is altijd wel iets aardigs te zien, in ieder seizoen van het jaar. In de herfst en winter veel watervogels.

In het voorjaar komen vele grutto's terug om er te broeden en hun jongen groot te brengen. Ook broeden de grasmus, nachtegaal, boerenzwaluw, witte kwikstaart, blauwborst en rietzanger in de rietvelden en struikgewassen. 
Een prachtig gebied voor smienten, nonnetje, zaagbek, ganzen, putter, piepers, zwaluwen, watersnip, tureluur en kemphaan.

 

Comments are closed.