Balgzandpolder, Den Oever en Oude zeug

Balgzandpolder, Den Oever en Oude zeug

We gaan regelmatig naar de kop van Noord-Holland. Aan het begin van de Amsteldiepdijk liggen de Normerpolder en Quarantaine. Mooie vergezichten over de Waddenzee en polder, veel ganzen, eenden en weidevogels.
In en rond Noordburen zitten in het najaar en winter rotgans, witbuikrotgans en zwarte rotgans.
In en rond de havens van Den Oever is in alle seizoenen wel wat te zien. Vooral in het najaar en winter nonnetje, middelste zaagbek, brilduiker, zee-eenden, duikers, zeekoet en diverse futensoorten.
Het gebied langs de Noorderdijkweg, Dijkgatsweide en Waterpark Oude Zeug is vogelrijk in alle seizoenen. Toendrarietganzen, wilde zwanen, roerdomp, sneeuwgors en ijsvogel in de winter, in het voor- en najaar veel langstrekkende zangvogels.
Een heerlijk gebied !.

Comments are closed.